Gizlilik

İzniniz ve bilginiz olmadan görüşmelerimiz gizli kalır, bir başkasına aktarılmaz.

Kişiye Odaklı Tedavi

Uyguladığımız tedavi yöntemleri kişiye özeldir. Tanıya göre psikoterapi, ilaç tedavisi veya her ikisi de uygulanabilir.

Telefonla Yardım

Kliniğimizi arayarak sizin ve/veya yakınlarınızın yaşadığı sorunlarla ilgili bilgi alabilirsiniz.

Mimoza Psikiyatri Akademisi

Her insan mutlu ve huzurlu yaşamayı hak eder. Kliniğimiz toplum ruh sağlığını iyileştirmek amacıyla 2018 yılında kurulmuştur. Her yaştan çocuk ve yetişkinin, hekim tarafından uygun süre ve ortamlarda psikiyatrik değerlendirmesinin yapılması, ilaç ve psikoterapi desteği dahil uygun tedavisinin düzenlenmesi hedeflenmektedir.

Bu amaca yönelik olarak danışanlarımız için, sağlık hizmetlerinin bütüncül olduğu inancıyla psikolog ve diğer yardımcı sağlık elemanları ile ortak bir tedavi modalitesi planlanmaktadır.

Tedavi Alanlarımız

Otizm Nedir?

Otizm iletişim ve sosyal etkileşim sorunları, kısıtlı ilgi alanları ve tekrarlayan davranışlarla ortaya çıkan bir rahatsızlık olup ömür boyu devam eden bir gelişim bozukluğudur.

Unutkanlık Nedir?

Unutkanlık her yaşta görülebilen bir yakınmadır. Unutkanlığın en sık görülen nedeni günlük yaşamdan kaynaklanan zorlukların neden olduğu stres ve onun yarattığı duygu ve düşüncelerdir.

Sınav Kaygısı Nedir?

Sınav kaygısı; öncesinde öğrenilen bilginin sınav sırasında etkili bir biçimde kullanılmasına engel olan ve başarının düşmesine yol açan yoğun kaygı olarak tanımlanır.

Yas Süreci Nedir?

Sevilen birinin kaybı durumunda normal ve yaşanması gereken bir dönemdir. Ölüm yaşam döngüsünde kayıp yaşantısı olarak bireyde değişime, yeniden yapılanmaya yol açar.

Cinsel İsteksizlik Nedir?

Kişinin yaşı ve yaşam koşulları dikkate alınarak , sürekli olarak ya da tekrarlayıcı bir biçimde cinsel fantazi ve cinsel etkinlikte bulunma isteğinin az olması ya da hiç olmaması durumudur.

Şizofreni Nedir?

Şizofreni; kişinin düşüncesini, hareketlerini, duygularını ifade şeklini, gerçeği algılamasını çarpıtan ve kişinin diğerleriyle ilişkilerini bozan ciddi bir beyinsel rahatsızlıktır.

Hizmetlerimiz

Psikiyatrik sorunların tanısı ve tedavisi hakkında güncel, gerçekçi çözümler sunuyoruz. Tıbbi yaklaşımın özünde sorunun doğru tanımlanması çok önemlidir. Gerçekçi çözümler ancak doğru tanımlar üzerinden üretilebilir.

Ruh Sağlığı Değerlendirmesi

Kişinin yaşadığı zorlukların altında yatan medikal bir etmen olup olmadığını anlamak amacıyla, bir psikiyatrist tarafından yapılan değerlendirme çalışmasıdır.

Psikolojik Testler

Bireylerin psikolojik özelliklerinden kaynaklanan davranış kalıplarını ve psikolojik yapılarını standart ve objektif olarak saptamaya yarayan değerlendirme araçlarıdır.

İlaç Tedavisi

Psikiyatrik hastalıkların tedavisinde psikoterapinin yanında gerektiğinde ilaç tedavisi (farmakoterapi) uygulanmaktadır. Psikiyatride kullanılan ilaçlar, kesinlikle etkili ve güvenli olmasına rağmen, ülkemizde psikiyatrik ilaçlarla ilgili ne yazık ki doğru olmayan ön yargılar mevcuttur.

Psikoterapiler

Psikoterapi ruh sağlığına ilişkin sorunların, bir profesyonel ile konuşulması yoluyla çözümlenmesi girişimlerine verilen genel bir addır. Psikoterapi sırasında, kişi ruhsal durumu, ruh hali, duyguları, düşünce ve davranışlarını fark etme fırsatı bulur.

EMDR

Göz hareketleri eşliğinde duyarsızlaştırma ve yeniden işleme durumudur. Travmatik yaşantılarla ilgili genellikle olumsuz duygu ve düşünceleri zihinde yeniden işlemden geçirmeye dayanan bir yöntemdir.

Cinsel Terapi

Bireylerin cinsellik alanında duygusal ve davranışsal sorunlarının çözümünü, cinsel ve ruh sağlıklarının geliştirilmesi ve korunmasını amaçlayan tekniklerin genel adıdır.

Doktorlarımız

Kliniğimizdeki doktorlarımız, tanı ve tedavi uygulamalarında spekülatif yöntemlerden uzak, kanıta dayalı çözümler üretmeyi ilke edinmiştir.

Blank Image

Uzm. Dr. Fatma TURNA

Çocuk ve Ergen Psikiyatristi


2017 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi kliniğinde ihtisasını tamamlayarak Çocuk ve Ergen Psikiyatristi ünvanını almıştır.

Blank Image

Uzm. Dr. Esra DEMİRYÜREK

Yetişkin Psikiyatristi


2015 yılında Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği’nde ihtisasını tamamlayarak Psikiyatri Uzmanı ünvanını almıştır.

Sizden Gelenler

Psikiyatri Blog

Psikiyatri ile ilgili konularda bilgi sahibi olmak için makaleleri okuyabilirsiniz.

Başarı, istediğini elde etmektir, mutluluk ise elde ettiğini sevmektir.

La Fontaine