Cinsel Terapiler

Cinsellik sadece cinsel organlara sınırlı değildir. Cinsellik, biyolojik, psikolojik, sosyal, kültürel, geleneksel, ahlaki ve ekonomik boyutları olan karmaşık bir bütündür. Cinsellikle ilgili yanlış bilinen düşünce ve hatalı olan yerleşmiş inançlar vardır.

Yapılan çalışmalar kadın ya da erkek her üç kişiden birinin, hayatının herhangi bir döneminde bir cinsel işlev bozukluğu yaşadığını göstermektedir. Cinsel işlev bozukluğu kadınlarda en sık “Cinsel İstek ve Uyarılma Bozukluğu”, erkeklerde ise “Erken Boşalma” olarak görülmektedir.

Cinsel işlev bozukluklarının tedavisinde, uygun durumlarda, medikal tedavi ve cinsel terapi tek başına veya birlikte kullanılması gerekmektedir. Cinsel terapileri cinsel terapi konusunda eğitim almış, psikiyatristler ve klinik psikologlar yapabilir. Bütün tedaviler gibi cinsel tedaviler de bilimsel veriye dayalı olmak zorundadır.