Hizmetlerimiz

Psikiyatrik sorunların tanısı ve tedavisi hakkında güncel, gerçekçi çözümler sunuyoruz. Tıbbi yaklaşımın özünde sorunun doğru tanımlanması çok önemlidir. Gerçekçi çözümler ancak doğru tanımlar üzerinden üretilebilir.

Kliniğimizdeki doktorlarımız, tanı ve tedavi uygulamalarında spekülatif yöntemlerden uzak, kanıta dayalı çözümler üretmeyi ilke edinmiştir.

Ruh Sağlığı Değerlendirmesi

Kişinin yaşadığı zorlukların altında yatan medikal bir etmen olup olmadığını anlamak amacıyla, bir psikiyatrist tarafından yapılan değerlendirme çalışmasıdır.

Psikolojik Testler

Bireylerin psikolojik özelliklerinden kaynaklanan davranış kalıplarını ve psikolojik yapılarını standart ve objektif olarak saptamaya yarayan değerlendirme araçlarıdır.

İlaç Tedavisi

Psikiyatrik hastalıkların tedavisinde psikoterapinin yanında gerektiğinde ilaç tedavisi (farmakoterapi) uygulanmaktadır. Psikiyatride kullanılan ilaçlar, kesinlikle etkili ve güvenli olmasına rağmen, ülkemizde psikiyatrik ilaçlarla ilgili ne yazık ki doğru olmayan ön yargılar mevcuttur.

Psikoterapiler

Psikoterapi ruh sağlığına ilişkin sorunların, bir profesyonel ile konuşulması yoluyla çözümlenmesi girişimlerine verilen genel bir addır. Psikoterapi sırasında, kişi ruhsal durumu, ruh hali, duyguları, düşünce ve davranışlarını fark etme fırsatı bulur.

EMDR

Göz hareketleri eşliğinde duyarsızlaştırma ve yeniden işleme durumudur. Travmatik yaşantılarla ilgili genellikle olumsuz duygu ve düşünceleri zihinde yeniden işlemden geçirmeye dayanan bir yöntemdir.

Cinsel Terapi

Bireylerin cinsellik alanında duygusal ve davranışsal sorunlarının çözümünü, cinsel ve ruh sağlıklarının geliştirilmesi ve korunmasını amaçlayan tekniklerin genel adıdır.

İyi bir hayat yolu demek, bir insanın hayat bilinmezine kendini tüm gücüyle fırlatması demektir.

Carl Rogers