Sakarya Disleksi

Disleksi bireylerin zekalarının normal veya normalin üzerinde olmasına rağmen okuma yazma ve diğer becerileri öğrenme konusunda sorun yaşamasına verilen isimdir. Özel öğrenme bozukluğunun bir alt tipi olarak bilinir. Toplumumuzda genel olarak okuma veya yazma bozukluğu olarak bilinen disleksiye dikkat eksikliği sıklıkla eşlik etmektedir. Bu durumda olan bireylerin davranışları bazen yanlışlıkla tembellik olarak yorumlanabilir ancak okuma ve yazma problemi yaşayan bu çocuklara ailelerin destek olması ve oldukça sabırlı davranması önemlidir. Disleksi problemi yaşayan küçük yaştaki bireyler okuma ve yazma konusunda arkadaşlarının gerisinde kalabilmektedir. Bireylerin okuma ve yazmayı öğrenememesi arkadaşları arasında ne yazık ki dalga konusu olabilir. Bu rahatsızlığı yaşayan küçük bireylerimiz psikolojik sıkıntılar yaşayabilir ya da öz güven konusunda problemleri ortaya çıkabilir. Bu sebeple ailelerin çocuklara baskı yapmadan sakin bir şekilde ilgi gösterip eğitimlerini tamamlayabilmesi için büyük bir destek ve sabır göstermesi gerekmektedir. Bu çocukların bireysel eğitim ihtiyacını kabul etmek ve özel eğitim desteğini almasını sağlamak, çocuklarımıza yapabileceğimiz en büyük iyiliktir.

Disleksinin Toplumsal Etkileri

Disleksi problemi yaşayan bireyler kendi kapasitelerinin altında bir başarı gösterme riski ile karşı karşıyadır. Erken müdehale ve destek eğitimlerine başlanmayan bireyler meslek hayatına atıldıklarında çoğunlukla yapabileceklerinin daha altındaki işlerde, daha düşük maaşlarda çalışmak zorunda kalacaktır. Ayrıca erken müdahele edilmeyen bu bireylerde öz güven eksikliği ve psikolojik sıkıntılar yaşama riski de yüksektir. Bireylerin bu durumla baş edebilmesi için öncelikle ailelerinin bir sorun olduğunu kabul etmeleri, bunun için mümkün olduğunca erken değerlendirme ve tanılama sürecini başlatmaları, özel eğitim desteğini mümkün olduğunca erken almaları önemlidir. Disleksiye dikkat eksikliği,kaygı bozukluğu veya depresyon gibi psikiyatrik durumların eşlik etme riski nedeniyle bu çocukların bir çocuk ve ergen psikiyatri doktoru tarafından takiplerinin yapılması önemlidir. Sakarya’da disleksi konusunda yapacağımız çalışmalar ve alacağımız önlemler ile bölgede bu rahatsızlığı yaşayan bireylere yardım etmeyi amaçlıyoruz.