Sakarya Okul Başarısızlığı

Çocukların bilinmeyeni çözmek ve öğrenmek için doğal bir keşfetme arzusu vardır. Küçük çocuklar doyumsuz bir merak içinde anne babalarına binlerce soru yöneltirler. Peki çocuklar doğuştan sahip oldukları bu öğrenme isteğine rağmen neden okulda başarısız olurlar?

Okul başarısızlığında zeka ile ilgili faktörler, disleksi ve diğer öğrenme güçlükleri rol oynayabilmektedir. Araştırmalar bilişsel becerilerin yanı sıra kaygı, depresyon, dikkat eksikliği, aile yapısı ve sosyokültürel çevre ile ilgili faktörler gibi duygusal ve psikolojik süreçlerin de okul başarısızlığı üzerinde önemli bir etkisinin olduğunu ortaya koymaktadır. Eşlik eden psikiyatrik rahatsızlıklar nedeniyle okul başarısızlığı olan bir çocuğun doktor tarafından muayene edilmesi, hem erken eğitsel önlemlerin ve düzenlemelerin yapılabilmesi hem de eşlik eden psikiyatrik problemin daha büyük kayıplara neden olmadan tedavi edilebilmesi için önemlidir.

Aile yapısı ve aile özellikleri çocukların okulda başarısız olmasına sebep olabilen durumlar arasındadır. Aile içi şiddet ve huzursuzluğun yoğun olduğu ailelerde, çocuklar baş etmek zorunda kaldıkları ruhsal problemler nedeniyle derslere yeterince ilgi ve motivasyon gösterememektedir. Ailenin eğitime verdiği önem, bu konuda çocuklarına gösterdikleri destek de önemlidir. Çocukların yaşına ve gelişim düzeyine uygun olarak ders konusunda yardım edilmeye ve/veya kontrol edilmeye ihtiyacı vardır. Ancak ödevlerin ve ders çalışmanın çocukların sorumluluğu olduğunu unutmamak gerekir. Ailenin erken yaşlardan itibaren ev içerisinde bazı sorumluluklar vermesi, çocuğun sorumluluk duygusu kazanması açısından önemlidir. Ödev çocukların sorumluluk duygusunun, planlama, zamanlama ve organize etme becerisinin gelişimi için önemlidir. Bu süreçte ebeveynin rolü yol gösterici ve destekleyici olmaktır. Çocuğun yaş ve ihtiyaçlarına göre ebeveynin yavaş yavaş geri çekilmesi bu becerilerin gelişimi için önemlidir.

Sosyal çevre ve kültürel sebeplerde çocukların okulda başarısız olmasına sebep olan durumlar arasında olabilmektedir. Okul başarısının önemsenmediği, ders çalışmanın alay konusu edildiği, ders dışı aktivitelerin ya da erken yaşlarda para kazanmaya yönelik davranışların desteklendiği kültürlerde çocukların okul için yeterli motivasyonu olmamaktadır. Erken dönemde sık okul ve öğretmen değişimi de çocukların okul başarısı ve motivasyonunu olumsuz etkileyen faktörler arasındadır. Sakarya’da okul başarısızlığı adına vereceğimiz hizmet ile okulda başarısızlık yaşayan öğrencilerin problemlerini çözüp topluma yararlı bir birey olarak büyümelerini sağlamayı amaçlamaktayız.

Okul Başarısızlığının Bireylerin Sosyal Çevrelerine Etkisi

Okulda başarısızlık yaşayan çocukların bazıları öz güven konusunda problem yaşar ve kendi içine kapanırlar. Bu durum zamanla depresyon kaygı bozukluğu gibi psikiyatrik problemlere neden olabilir. Bazı çocuklar ise okul başarısızlığı sonrasında derslerden iyice uzaklaşarak olumsuz davranışların kabul gördüğü sosyal gruplara katılabilirler. Böylece sigara, alkol ve madde kullanımı açısından, kavgalara karışma, olumsuz hayat olayları yaşama açısından daha riskli bir sürece girebilirler. Kaybedilen her çocuk toplum açısından da büyük bir kayıptır. Sakarya bölgesinde vereceğimiz hizmet ile bölgedeki çocukları bu problemden kurtarmayı hedefliyoruz.